Sentinel-6 L1 GPP

Desenvolupament d'algorismes per a la missió oceanogràfica operacional més recent

Sentinel 6/Jason-CS Poseidon 4 L1 Ground Processor Prototype (GPP) és un programa operatiu d’oceanografia de dos satèl·lits que garanteix la continuïtat de la sèrie de missions operatives Jason.

La principal càrrega útil del satèl·lit Sentinel-6/Jason-CS és l’altímetre radar Poseidon-4, que és una evolució dels altímetres a bord dels satèl·lits Jason (Poseidon-2 de Jason-1, Poseidon-3A de Jason-2, i Poseidon-3B de Jason-3). L’altímetre també hereta el mode altimètric Synthetic Aperture Radar (SAR) de CryoSat-2 SIRAL i Sentinel-3 SRAL, el qual ha demostrat que redueix els errors d’elevació i d’estimació de SWH sobre l’oceà. A més, Poseidon-4 és el primer altímetre radar embarcat en un satèl·lit que inclou hardware digital i de radiofreqüència millorat i, concretament, la transmissió de pols de banda Ku de ràfega oberta (actualment anomenat mode interleaved), que realitza una transmissió quasi contínua de polsos de banda Ku, la qual cosa permet reunir simultàniament dades de SAR i pols limitat. Tal com passa amb la sèrie Jason i Sentinel-3, el Poseidon-4 transmet polsos de banda C per estimar una correcció del retard de la via ionosfèrica. Aquest prototip es va verificar utilitzant dades generades pel simulador de la missió Sentinel-6/Jason-CS, juntament amb dades orbitals de la missió CryoSat-2 adaptades en format Jason-CS.

Aquesta missió va ser duta a terme per una col·laboració entre agències formada per l’ESA, EUMETSAT, NASA-JPL i NOAA. L’ESA és responsable del desenvolupament del segment espacial de Sentinel-6/Jason-CS juntament amb Astrium GmbH com a contractista principal.

isardSAT va desenvolupar el prototip de processaor terrestre per al Poseidon-4. Aquest prototip processa totes les cadenes a partir dels paquets font de l’instrument i fins al nivell 1B (dades calibrades de pols d’amplada limitada o dades SAR multi-looked). El prototip s’ha verificat mitjançant dades simulades generades pel simulador de rendiment de la missió Sentinel 6/Jason-CS i també mitjançant dades CryoSat en òrbita adaptades al format Jason-CS. isardSAT participa en aquest projecte des de la fase A i hi participarà fins al final de la posada en servei de Sentinel-6. Actualment, isardSAT està al càrrec de l’actualització I la calibració interna i externa de l’L1 GPP.

Durada

2011-2026

Notícies Relacionades

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, altimetria, satèl·lits, calibratge instrumental, calibratge extern