MARE

Monitoratge de la sequera amb Alta Resolució Espacial

Mapa d’humitat del sòl en una part de la conca del riu Ebre.

El projecte MARE té l’objectiu de millorar les capacitats de monitoratge de la sequera a Catalunya mitjançant productes d’humitat del sòl basat en teledetecció a alta resolució espacial i temporal. En el marc del projecte es produiran mapes d’humitat del sòl a 5 m de resolució espacial basats en les dades del nanosatèl·lit Menut, que permetran el monitoratge de les heterogeneïtats de la humitat del sòl a escala de parcel·la.

Aquests productes permetran a les comunitats de regants involucrades fer un seguiment de l’estat hídric a escala de la parcel·la, per tal d’optimitzar el consum d’aigua i energètic, i fer una previsió més acurada de la productivitat de la collita.

isardSAT desenvoluparà algorismes per estimar la humitat del sòl i índexs de sequera a alta resolució espacial i temporal.

Equip

isardSAT, Aigües Segarra-Garrigues (ASG), Consell Regulador de la Denominació d’Origen (CRDO) Terra Alta.

Durada

2023-2024

Notícies Relacionades

Etiquetes

agricultura, canvi climàtic, humitat del sòl