ASCAT/SCA

Redibuixament d'imatges ASCAT i SCA

ASCAT/SCA

Retrodispersió mesurada sobre les illes de Samoa amb ASCAT (esquerra); imatge reconstruïda mitjançant l’algorisme SIR (dreta).

Els dispersòmetres a bord de satêl·lit són radars de microones capaços de determinar les propietats de dispersió de la superfície terrestre mitjançant mesures de la secció transversal normalitzada del radar. Aquestes mesures s’utlitzen per a l’estudi del clima, la previsió meteorològica i el seguiment de tempestes. Els dispersòmetres proporcionen imatges bidimensionals amb resolucions espacials de l’ordre de 15 a 50 km, on els blancs poden semblar desbibuixats a causa de les característiques del processament radar.

L’objectiu del projecte és definir i implementar diferents algorismes per redibuixar les dades d’imatges ASCAT i SCA.

isardSAT s’encarrega de la revisió, selecció i desenvolupament de diversos mètodes de redibuixament, i de donar suport en la implementació, l’avaluació del rendiment i les activitats de validació.

Equip

GMV, isardSAT

Durada

2021-2023

Notícies Relacionades

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes